Mirosława Wójcicka
Kancelaria Komornicza w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27/7

Wykaz terytorialny
Licytacje ruchomości
Licytacje nieruchomości
Dokumenty do pobrania
 

Witamy Państwa na stronie internetowej


                

           
                                              

KOMORNIK SĄDOWY

PRZY SĄDZIE REJONOWYM 

W WADOWICACH

Mirosława Wójcicka


KANCELARIA KOMORNICZA

NR V W WADOWICACH

ul. Mickiewicza 27/7

34-100 Wadowice

Dane do kontaktu:

tel/fax 33 873-26-65

tel. kom. 535-957-990

e-mail: wadowice.wojcicka@komornikid.pl

ID Kancelarii E-SĄD : 1447


Wszystkie wpłaty należy uiszczać na rachunek bankowy :

Rachunek bankowy Bank Pekao S.A. o/Wadowice

83 1240 4197 1111 0010 2228 0560


Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW

IBAN Bank Pekao: PL + numer rachunku na który chcesz wysłać przelew.

Przykład: jeśli chcesz wysłać przelew na rachunek “83 1240 4197 1111 0010 2228 0560” IBAN będzie wyglądać następująco: PL 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560


 


W zakresie prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławę Wójcicką zaległość egzekucji przekracza sześć miesięcy. W związku z powyższym Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań z uwagi na treść art. 10  ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 771).


Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy Mirosława Wójcicka
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania
  •  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO
  • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt :                                                                                                  
  • Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny: 34-100 Wadowice, ul.Mickiewicza 27/7, adres e-mail: wadowice.wojcicka@komornikid.pl , telefon  33 873-26-65
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Roman Kwieciński , adres e-mail: iod.wadowice.002@komornik.pl


Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek

7.30 - 15.30

 

Przyjęcia stron przez Komornika

Wtorek        10.00 - 14.00
Rachunek bankowy Bank Pekao S.A. o/Wadowice

83 1240 4197 1111 0010 2228 0560

 

 

 

© by Komornik Sądowy Wadowice 2009